Energie van Hollandsche Bodem realiseert zonnepark in Duiven

30/06/2014

Donderdag 19 juni 2014 tekende burgemeester Rik de Lange de overeenkomst zonnepark ‘Gansenwoirt’ met BV Energie van Hollandsche bodem uit Nijmegen (EvHb). De overeenkomst is de start voor een eerste zonnepark op het bedrijventerrein InnoFase in Duiven.

Op het zonnepark van 1 hectare komen vanaf 2015 ruim 3000 zonnepanelen. Daarmee kunnen 250 – 300 huishoudens in Duiven en Westervoort zich van 100 % groene stroom voorzien. Het zonnepark is één van de initiatieven van de gemeente Duiven, die samen met het bedrijfsleven, InnoFase tot het meest duurzame industrieterrein van Nederland wil maken. Energie van Hollandsche bodem en de gemeente Duiven werken samen om in Duiven meer zonneparken en zonnedaken te ontwikkelen. Er zijn al vergevorderde plannen om een tweede zonnepark en een zonnedak in de gemeente Duiven te ontwikkelen. Zo kunnen bewoners die geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen leggen, straks toch met behulp van zonne-energie hun energierekening op zonnige wijze fors verlagen.

Kansen voor bewoners dankzij energieakkoord

Dankzij het landelijke energieakkoord (eind 2013) is het ook voor bewoners, waarvan het eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen, mogelijk om te profiteren van de voordelen van zonne-energie. Deelnemers aan het zonnepark ‘Gansenwoirt’ ( spreek uit als; Gansenwaard), krijgen een korting op de energiebelasting.

Start inschrijvingen zonnepark ‘Gansenwoirt’

Eind 2014 verwacht EvHb de mogelijkheid tot inschrijvingen voor het zonnepark te openen. Ruim voor die tijd zal dit bekend gemaakt worden in de media en op de website en de Facebookpagina van EvHb. Ook organiseert EvHb dan inloopavonden voor bewoners en geïnteresseerden.

Energie van Hollandsche bodem

Energie van Hollandsche bodem B.V. ontwikkelt zonneparken op restgronden, zandwinplassen, daken van bedrijven, scholen en fabriekshallen, maar ook op o.a. geluidschermen. Evhb werkt voor particulieren en het Midden en Kleinbedrijf (MKB). Energie van Hollandsche bodem verzorgt het gehele traject van begin tot eind. Voor elk zonnepark richt Evhb een energiecoöperatie op of werkt samen met al bestaande energiecoöperaties.

Meer dan energie opwekken

Energie van Hollandsche bodem hecht veel waarde aan het landschap waar ze zonneparken realiseren. “Voor zonnepark ‘Gansenwoirt’ betekent dit, dat we extra groen gaan inpassen zodat flora en fauna zich hier beter kan gaan ontwikkelen,” geeft directeur Evhb Hans Lambrechts aan. “De naam ‘ Gansenwoirt’, van het zonnepark hebben we teruggevonden op oude gebiedskaarten. De naam ‘ Gansenwoirt’ werd genoemd in Landbuch van 1544 (*), maar verdween later in de vergetelheid. Het moet ergens in Duiven hebben gelegen maar waar is niet helemaal duidelijk. Door het zonnepark in Duiven ‘Gansenwoirt’ te noemen, halen we deze naam uit de vergetelheid en verbinden we het zonnepark met de geschiedenis van het gebied.

* Landbuch, von aller in den Lymers gelegener Landeryen (1544), is een register met inventarisatie van alle landerijen. Het werd vroeger door de adel gebruikt om inzicht in eigendommen en landerijen te hebben voor hun eigen boekhouding.

Website: www.evhb.nl

Like ons op Facebook dan ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.