InnoFase Duiven zet in op optimale benutting groene stroom

04/09/2014

Onlangs  is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de deelnemers van het consortium InnoFasEnergy. Dit consortium heeft als doel om de op het bedrijventerrein InnoFase opgewekte energie beter te benutten. Daarnaast zet het zich in om koolstofdioxide (C02) af te vangen en nuttig toe te passen in productieprocessen, of als grondstof voor nieuwe producten.

Bedrijven en kennisinstellingen werken samen

Afval is energie. AVR is als afval- en energiebedrijf een grote leverancier van groene elektriciteit en warmte in de regio Arnhem. De vraag naar elektriciteit en warmte is gedurende de dag, maar ook gedurende een jaar niet constant. Dit is  op te lossen  door energie anders te benutten en hierin de samenwerking te zoeken met andere bedrijven en instellingen.

Een consortium onder de naam InnoFasEnergy voert op initiatief van AVR een haalbaarheidsstudie uit naar een betere en slimmere benutting van energie en het afvangen en inzetten van CO2. Naast AVR bestaat het consortium uit Waterschap Rijn en IJssel, Gemeente Duiven, Siemens Nederland, Liander, Wageningen University & Research, Cofely Zuid Nederland, DNV GL (voormalige KEMA) , CarbonOrO, Stedin en Alterra.  De haalbaarheidsstudie wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland.

Slimmer energie en CO2 benutten

Het consortium onderzoekt of  een tijdelijk overschot aan elektriciteit kan worden gebruikt voor de productie van waterstof. Door het waterstof te verbinden met CO2 uit de rookgassen van AVR krijg je methaan (aardgas). Methaan is goed op te slaan.

Waarschijnlijk is er meer CO2 beschikbaar dan nodig voor het waterstof. Dat is niet erg. Want deze CO2 is een duurzame grondstof voor andere bedrijven, zoals de glastuinbouw bijvoorbeeld. Maar CO2 wordt ook in koelmachines, brandblussers en isolatiemateriaal gebruikt. Inmiddels is op vrijdag 22 augustus een testopstelling voor het afvangen en de kwaliteitsbepaling van CO2 in gebruik genomen bij de AVR.

Programma InnoFasEnergy

De mogelijkheden om energie en grondstoffen beter te benutten zijn groot. InnoFasEnergy sluit de kringlopen tussen bedrijven door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daarmee geven we duurzaamheid en de regionale economie een extra impuls.