Bodem subsidiepot groengasvoertuigen bereikt

19/12/2014

Vier gemeenten hebben gebruik gemaakt van een subsidieregeling van de stadsregio voor de aanschaf van voertuigen die op groengas rijden. De gemeenten Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Rheden hebben in het kader van deze regeling in totaal 17 voertuigen aangeschaft. De subsidie bedroeg in totaal € 75.000 euro. Hiermee is de subsidiepot leeg.

De gemeenten Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe hebben respectievelijk 10 , 4 en 3 groengasvoertuigen aangeschaft ten behoeve van het vergroenen van haar gemeentelijke wagenpark. Daarnaast hebben de gemeenten Nijmegen en Rheden ook ieder afzonderlijk deze regeling benut om ook een groengas bedrijfsvulpunt te laten realiseren op haar gemeentewerf. Deze vulpunten zijn uitsluitend toegankelijk voor de gemeentelijke groengasvoertuigen.

Op dit moment zijn er ongeveer 762 groengasvoertuigen en 3 openbare groengas vulpunten beschikbaar in de regio. De openbare vulpunten zijn gelegen in Arnhem (aan de Pleijroute) en in Nijmegen (Bijsterhuizen en aan de Industrieweg 107/109).

De subsidieregeling werd in 2012 opengesteld en is één van de maatregelen vanuit het project Rijden op Groengas die bekostigd werd uit De Groene Kracht.

Er komt géén vervolg op deze regeling.