Subsidieregeling voor openbare oplaadpunten goedgekeurd

19/12/2014

Op 11 december 2014 heeft het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de Subsidieregeling ‘Openbare Oplaadpunten Stadsregio Arnhem Nijmegen’ goedgekeurd.

De regeling is bedoeld voor alle stadsregiogemeenten, met uitzondering van de gemeenten Arnhem, Nijmegen én Druten, ter financiële ondersteuning bij het realiseren van openbare oplaadpunten in de stadsregio. De desbetreffende gemeenten kunnen voor het realiseren van een openbaar oplaadpunt maximaal € 4.500,- per openbaar oplaadpunt aanvragen.
Aangezien de gemeente Druten geen deel uitmaakt van de stadsregio is deze gemeente uitgesloten voor deelname aan deze regeling. De gemeenten Arnhem en Nijmegen hebben inmiddels een beschikking ontvangen voor het stimuleren van e-mobiliteit.

De subsidieregeling (inclusief voorwaarden) en de Algemene Subsidieverordening Stadsregio Arnhem Nijmegen 2012 vindt u op www.destadsregio.nl. U kunt uitsluitend schriftelijk een subsidieaanvraag indienen. De brief (subsidieaanvraag) kunt u richten aan de Stadsregio Arnhem Nijmegen ter attentie van Yvonne Sinay.
Een aanvraag dient ondertekend te zijn door het College Burgemeester en Wethouders én vergezeld te gaan met een sluitende begroting. Eén en ander betekent dat de reeds ontvangen meldingen niet beschouwd kunnen worden als subsidieaanvragen.

Let op!
De subsidieregeling ‘Openbare Oplaadpunten Stadsregio Arnhem Nijmegen’ is uitsluitend bedoeld ter financiële ondersteuning bij het realiseren van openbare oplaadpunten in de stadsregio. De aanvraagtermijn loopt tot en met 15 februari 2015. Na de ontvangstdatum van 15 februari 2015 worden er geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen.