Afvalcentrale als kachel

07/05/2015

In de regio Arnhem-Nijmegen wordt een grote stap gezet naar efficiënter en duurzamer gebruik van energie. Warmte uit afvalverbrandingsinstallaties die anders verloren gaat, wordt hier gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen en te voorzien van warm water.

Unieke samenwerking

In het project werken de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en Nijmegen eendrachtig samen met commerciële partners zo als Nuon en Alliander. Het is een unieke samenwerking, want overheid en markt werken samen aan een duurzame energievoorziening.

Openbaar netwerk

De provincie vindt het belangrijk dat het warmtenet een openbaar netwerk wordt, zodat aanbieders en afnemers van warmte elkaar makkelijk kunnen vinden. Op den duur kunnen steeds meer bedrijven en woningen worden aangesloten. Ook nieuwe aanbieders kunnen zich aansluiten. De provincie betaalt mee aan de fysieke infrastructuur en heeft partijen bij elkaar gebracht.

Hoe werkt het?

Op de website van Gelderland Werkt laten we zien hoe het warmtenet werkt en wat onze ambities zijn voor de toekomst.