Visie voor zero emissie busvervoer in 2030

18/02/2016

Het Interprovinciaal Overleg heeft een visie ontwikkeld voor regionale concessieverleners voor de verduurzaming van het OV. Doelstelling is: volledige zero emissie bij de uitlaat in 2030 of zoveel eerder als mogelijk. In het rapport Visie Duurzaam Regionaal OV heeft het Interprovinciaal Overleg de diverse Nederlandse OV-concessies met elkaar vergeleken qua uitstoot. De concessie ‘Arnhem Nijmegen’ komt verreweg het meest gunstig uit de bus als het om klimaatwaarden gaat. Het rapport laat er bovendien geen twijfel over bestaan: duurzaamheid is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook geld op.

Lees meer op de website van PitPoint