Bouw vergistingsinstallatie voor biomassa op Bergerden gestart

21/04/2016

Op 20 april heeft de Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk het startsein gegeven voor de bouw van een biomassavergistingsinstallatie in het tuinbouwgebied Bergerden (NEXTGarden).

Groen Gas Gelderland bouwt in het glastuinbouwgebied Bergerden op een perceel van 4 ha een vergistingsinstallatie, waarmee vanaf begin 2017 groengas wordt geleverd uit vooral mest en gras.

Op jaarbasis wordt 72.000 ton biomassa opgenomen, waaruit 6,9 miljoen m3 groen gas wordt gemaakt. De productie is vergelijkbaar met “vergroening” van een kern met 10.000 inwoners. De CO2-reductie komt overeen met de groei van 650.000 bomen: een bos van ruim 13 vierkante kilometer.

De businesscase is mede door ondersteuning vanuit De Groene Hub tot stand gekomen.

Voor meer informatie zie: www.groengasgelderland.nl