Duurzaam vervoer bijzondere groepen in regio Arnhem Nijmegen

05/07/2016

De Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen gaat vanaf 1 september 2016 namens negentien gemeenten het vervoer voor bijzondere groepen organiseren, waaronder vervoer in het kader van de WMO, de Jeugdwet, het leerlingenvervoer, kleinschalig OV en maatwerkvervoer in het kader van de Participatiewet. Het betreft de gemeenten Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Berg en Dal, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

Voor dit vervoer heeft de Vervoersorganisatie een Europese aanbesteding gehouden. Op 3 mei jongstleden heeft de voorlopige gunning van het vervoer plaatsgehad. In deze aanbesteding is duurzame inkoop van voertuigen als optie meegenomen. Deze optie moet uiterlijk 3 juli worden gelicht, zo staat in de voorwaarden.

Op donderdag 30 juni heeft het bestuur van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen met ruime meerderheid van stemmen besloten de optie inkoop duurzame voertuigen te lichten. “Er is veel over gesproken en goede discussie gevoerd, met dit besluit laten we zien dat we ook in het doelgroepenvervoer als regio duurzaam willen zijn” aldus Arthur Boone, voorzitter.

Het nieuwe vervoerssysteem gaat rijden onder de naam Avan (Aanvullend openbaar Vervoer regio Arnhem Nijmegen). Straks worden er voor Avan 7% elektrische, 88% groengas en nog maar 5% dieselvoertuigen ingezet. Totaal gaat het om 232 voertuigen.