Website onder constructie

29/12/2016

In oktober 2017 is het project De Groene Hub 3.0 van start gegaan, begin 2017 zal de website hierop aangepast worden.

De Groene Hub 3.0: achtergrond en doorontwikkeling

De Groene Hub 3.0 is een erkend onderdeel van de MIRT Gebiedsagenda Arnhem Nijmegen. Het belangrijkste motief voor deze agenda is de economische versterking van de regio. De Groene Hub bestaat al langer en borduurt voort op De Groene Hub 1.0 (verbinding tussen OV als launching customer en het opwekken van duurzame brandstof) en Groene Hub 2.0 (naast brandstof bredere biobased economy stimuleren). De Groene Hub heeft in voorgaande stadia een sterke regionale samenwerkingsinfrastructuur opgebouwd, die nu ook zal worden ingezet ter bevordering van de Circulaire Economie. De focus ligt op vijf bedrijventerreinen (ook wel hubs genoemd): IndustriePark Kleefse Waard Arnhem, TPN-West Nijmegen en Beuningen, Synergiepark Innofase Duiven, de papierindustrie in Renkum en Next Garden Lingewaard.

Op de hubs wordt geboden: ruimte, goed vestigingsklimaat, aantrekkelijkheid voor ondernemingen en investeerders, gronduitgifte, grondverkoop, aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en instellingen, groeimogelijkheden van en op bedrijventerreinen, uitbreiding bedrijvigheid door nieuwe vestigingen en op bestaande bedrijventerreinen en acquisitie. Economische versterking moet hand in hand gaan met duurzaamheid.

Op deze innovatiehubs zijn papier, vezels, afval (bijv. groenafval), water en energie de belangrijkste thema’s (zie tabel met karakteristieken van de hubs).

De Groene Hub 3.0 zal op het vlak van Circulaire Economie intensief samenwerken met de omringende gebieden (aangrenzende ‘lobben’):

- Park Lingezegen (de doorontwikkeling hiervan staat in het teken van circulaire economie)

- Circulaire Economie initiatieven in de MARN-regio

- Food Valley en Wageningen (cross-over mogelijkheden met food sector en inbreng van internationaal gewaardeerde kennis van de WUR, tevens spelers in het Gelders Energie Akkoord)

- Duurzaamheid Expertise Centrum Liemers. 

 

 Initiatiefnemers

De Groene Hub 3.0 is een samenwerkingsinitiatief van de volgende partijen:

Overheden

- Gemeente Arnhem

- Gemeente Duiven

- Gemeente Lingewaard

- Gemeente Nijmegen

- Gemeente Renkum

- Provincie Gelderland zorgt als partner en ‘ambassadeur’ voor verbinding, kennis en ervaring. 

 Kenniscentra
- Radbouduniversiteit (RU)
- Wageningen Universiteit & Research (WUR)
- Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
- Van Hall Larenstein (VHL)