Achtergrond

Partners van De Groene Hub

In De Groene Hub werken overheden, kennisinstellingen en ondernemers nauw samen. Zij werken aan gunstige condities en nieuwe innovatieve duurzame verdienmodellen voor de productie en de afzet van alternatieve brandstoffen en in het bijzonder groengas. Door de regionale productie van duurzame brandstoffen en de regionale afzetmarkt bij elkaar te brengen, dragen ze bij aan de energietransitie en uiteindelijk aan een circulaire economie.

Onderdeel van De Groene Kracht

De Groene Hub richt zich bij het zoeken naar alternatieve brandstoffen en verdienmodellen vooral op de sector logistiek en distributie. Daarnaast deelt De Groene Hub haar kennis over ontwikkelde technologieën, verdienmodellen, aanbestedingen en vervoersconcepten royaal met andere regio’s. De Groene Hub is een van de projecten van De Groene Kracht, de regionale energie- en klimaatagenda.

Overheden

Gemeente Nijmegen
Gemeente Arnhem
Gemeente Duiven
Gemeente Lingewaard
Gemeente Beuningen
Gemeente Renkum
Stadsregio Arnhem Nijmegen
Provincie Gelderland
Milieusamenwerking en Afvalverwerking Nijmegen (MARN)
Milieu en Afvalsamenwerking Regio Arnhem (MRA)
Waterschap Rivierenland
Waterschap Rijn & IJssel
Waterschap Vallei & Veluwe
De overheden krijgen ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Connekt

Kennisinstellingen

Radboud Universiteit Nijmegen
Hogeschool Arnhem Nijmegen
stichting kiEMT/GreenTechAlliances

Ondernemers

De ondernemers die participeren in projecten en bedrijven die vallen onder de brede paraplu van De Groene Hub zijn divers en het aantal breidt gestaag uit.