De Groene Hub

De Groene Hub kiest voor regionaal geproduceerde schone brandstoffen, slimme kilometers en duurzame innovaties. Het brengt een gezonde en groene economie in de regio Arnhem Nijmegen elke dag een stap dichterbij. De Groene Hub is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheden in de regio Arnhem-Nijmegen. Deze partijen werken samen aan de energietransitie van fossiele naar biobrandstoffen en aan een groene regionale economie. Ze kiezen daarbij voor:

  • de productie en het gebruik van groengas uit biomassa; regionaal verzameld of van verder weg
  • synergie vinden tussen energietransitie en een biobased economy
  • een mixed strategy in de overgang naar duurzaam rijden: de focus ligt op groengas, elektrisch rijden en waterstoftechnologie
  • een goede afstemming tussen overheden en een gezamenlijk optrekken richting Den Haag en Brussel

Regionale groene economie

Jaarlijks betaalt de regio Arnhem-Nijmegen 800 miljoen euro voor olie, diesel en benzine aan het buitenland. Euro’s die volgens De Groene Hub ook prima ingezet kunnen worden in de regio zelf. Groengas uit biomassa, waterstof en elektriciteit uit zon en wind kunnen we namelijk prima zelf produceren. Een groeiend aantal bedrijven participeert al in deze groene regionale economie. Want groene groei, winst en gezonde concurrentie gaan prima samen.

De kunst van groei

Innovatie op het gebied van EMT is mooi. Maar het is ook zaak meters te maken met het opschalen van initiatieven. De valkuil is om steeds het nieuwste van het nieuwste te omarmen. Wachten we op het betere van morgen? Of gaan we door met het goede van vandaag? Als je té ver in de toekomst kijkt, vergeet je de techniek van vandaag toe te passen en dan komt ons doel – energieneutraal in 2050 – niet in zicht. De strategie van De Groene Hub is om beide te omarmen: we gaan voor de techniek van morgen, maar ook voor groei van de veelbelovende techniek van vandaag.