Doelen

De regio Arnhem Nijmegen wil in 2050 geheel energieneutraal zijn. Als tussenstap verplicht de regio zich om in 2020 op 16% duurzame energie uit te komen. De Groene Hub vertaalt deze ambitie in de volgende strategie:

  • schoon openbaar vervoer
  • slim vervoeren
  • groen op weg naar een biobased economy
  • duurzaam rijden

Schoon openbaar vervoer

De regio Arnhem Nijmegen heeft de groenste OV-concessie van Nederland. De OV-concessie bleek het juiste instrument om een sluitende keten te maken voor de productie en het gebruik van groengas. Afvalverwerker ARN in Nijmegen verwerkt regionaal GFT-afval tot groengas, waar de bussen in de regio op rijden. Er rijden 218 bussen op 2,5 miljoen m3 regionaal geproduceerd groengas en 45 trolleybussen op groene stroom in de regio. Na het succes van de bussen gaan steeds meer voertuigen over op groengas.

Slim vervoeren

Het bevoorraden van de binnensteden gebeurt steeds schoner en slimmer. Goederen worden in hubs aan de randen van de stad afgeleverd. Daar worden de goederen gesorteerd en gebundeld. Groengasauto’s, elektrische auto’s en e-scooters of de (e-)fiets leveren de spullen af in de wijken en binnenstad. Een innovatieve vervoerder die zich inzet voor een schone binnenstadservice krijgt bepaalde privileges, zoals extra bezorgtijd buiten de venstertijden. Zo wordt schoon en slim rijden beloond.

Groen produceren

Afval bestaat niet. Binnen een biobased of circulaire economie is het afval van de één de grondstof voor de ander. De biobased economy is de tegenhanger van een fossile based economy, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van fossiele – en dus eindige – brandstoffen en grondstoffen. De focus van De Groene Hub lag in eerste instantie op het inzetten van reststromen biomassa als grondstof voor vergisting en de productie van groengas voor de regionale bussen. Nu richten we ons steeds meer op andere toepassingen.

Duurzaam rijden

De Groene Hub houdt bij de keuze van biobrandstoffen een open vizier. Ze kiest niet voor één bepaalde brandstof of techniek, maar voor een strategische mix van groengas (CNG/LNG), elektrisch en waterstof. En-en dus in plaats van of-of. De reden is simpel. Elke brandstof heeft een eigen optimale actieradius en inzet. De kleinere en lichtere verplaatsingen gaan het best elektrisch, de wat langere afstanden gebeuren op groengas en de hele zware voer- en vaartuigen voor de lange afstand rijden en varen op LNG. Het is de kunst om het juiste voertuig, voor de juiste kilometer te kiezen.