Instrumenten

De Groene Hub omarmt de filosofie van de biobased economy, ook wel circulaire of kringloopeconomie genoemd, om de regio steeds energieneutraler te maken. De Hub zet daarvoor verschillende instrumenten in:

  • Ketens smeden
  • Voorwaarden, subsidies en privileges
  • Rekenmodellen
  • Prijsvraag

Ketens smeden

Provincie, stadsregio en gemeenten smeden ketens van productie en gebruik, zoals bijvoorbeeld gedaan is bij de groengasmarkt. De overheden kunnen eenzelfde rol spelen bij de doorbraak van elektrisch rijden en rijden op waterstof, het goederenvervoer en de stadsdistributie.

Voorwaarden, subsidies en privileges

Bij de ov-concessie stelde de stadsregio 75% reductie van CO2 als voorwaarde. Het leidde tot de keuze voor bussen op groengas. Andere instrumenten zijn het verlenen van subsidies en privileges. Dankzij een subsidie op de aanschaf van een groengasauto stijgt het aantal gestaag. Een innovatieve vervoerder die zich inzet voor schone, slimme distributie van goederen in de binnenstad kan bepaalde privileges krijgen, zoals extra bezorgtijd. Ook het zorgen voor voldoende LNG/CNG-tankstations en elektrische oplaadpalen geeft de innovaties een steuntje in de rug.

Rekenmodellen

Het door de overheid ontwikkelde rekenmodel De Groene Cockpit dat werd gebruikt bij de ov-concessie betekent een doorbraak. Het is een uitstekend instrument om de total cost of ownership (TCO) transparant te krijgen. Het maakt inzichtelijk wat bepaalde voorwaarden en eisen kosten, maar ook wat het oplevert aan economische en maatschappelijke winst. De Cockpit bleek voor alle partijen een betrouwbaar instrument. Het is bovendien landelijk inzetbaar. Er zijn onder andere ook rekenmodellen voor het wel of niet rijden op groengas en voor stadsdistributie.

Prijsvraag

Het uitschrijven van een prijsvraag plus bijbehorende subsidie geeft innovaties een duwtje in de rug. De prijsvraag Groene Hub (2013) daagde de vervoerssector uit met goede ideeën te komen op het gebied van bundeling van goederen en slimme logistiek. Het leverde 5 winnaars op die elk een bedrag van € 80.000,- tot € 125.000 kregen voor hun winnende inzending. In 2014 is een prijsvraag Schone Scheepvaart uitgeschreven. De winnaars daarvan worden binnenkort bekend gemaakt.