Regio Arnhem Nijmegen

De Groene Hub is een initiatief van de regio Arnhem-Nijmegen. Deze regio ligt strategisch zeer gunstig aan weg, water en spoor. Binnen een uur rijden is bijna geheel Nederland en het Ruhrgebied bereikbaar. Logistiek en distributie vormt een grote en vitale economische sector in de regio. Een sector die de ambitie heeft om de schoonste vervoersregio van Nederland te worden.

Interessant mix van kennis en kunde

De regio heeft een interessante mix van kennis en kunde in huis. Het telt verwerkingsinstallaties, een grote ontwikkel- en maakindustrie, 2 universiteiten en een Hogeschool, een snel groeiende EMT-sector plus een bovengemiddeld hoog opgeleide bevolking. Bovendien zijn er voldoende bronnen van biomassa voor de productie van groengas en in het kielzog daarvan voor andere biomassaproducten. De regio Arnhem-Wageningen-Nijmegen wordt daarom ook wel de gouden driehoek voor bio-economie genoemd.

Gunstige condities

Deze gunstige condities benut het samenwerkingsverband De Groene Hub optimaal om de regionale economie aan te jagen. Zij gaat voor het maximale multipliereffect: het hoogste rendement voor elke uitgegeven euro.