Strategie

De Groene Hub wil de transitie naar een circulaire, energieneutrale economie in de regio Arnhem-Nijmegen helpen versnellen. Duurzame mobiliteit is daarbij het belangrijkste middel. Daarmee creëren we namelijk een afzetmarkt voor schone brandstoffen, zoals het openbaar vervoer of contractvervoer. Dat maakt het mogelijk om op verschillende plekken in de regio Arnhem-Nijmegen regionale ketens te sluiten.

Procesinnovatie

Het gaat De Groene Hub meer om de procesinnovatie dan om de technologische innovaties. Procesinnovatie gaat over nieuwe vormen van aanbesteden, nieuwe rollen, werkwijzen, contractvormen, rekenmodellen en samenwerkingsvormen tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheid en maatschappelijke partijen. Baanbrekende innovaties konden alleen slagen omdat de barrières binnen de huidige bestuurlijke systemen werden doorbroken. Een goed voorbeeld daarvan is de groene OV-concessie.

Blijvende opgave

De Groene Hub richt zich op dit moment vooral op lokaal-regionale experimenten. De uitdaging voor de toekomst is om te blijven experimenteren met slimme werkwijzen voor duurzame ontwikkeling, te blijven zoeken naar de juiste netwerken en de activiteiten te blijven verbreden. Zodat successen niet eenmalig zijn, maar onderdeel worden van de standaard praktijk.

Transitie in 4 fases

Een nieuwe brandstof, een nieuwe techniek of een nieuw product kent in zijn groei min of meer standaard 4 fases: voorontwikkeling, een moment van take-off, een versnelling en een fase van succes en stabilisatie. De brandstof, de techniek of het product kan uiteindelijk op eigen benen staan. De Groene Hub kan en wil vooral een rol spelen in het moment van take-off en versnelling.

GroeneHub-transitie-Deel2ontwerpers

Voorontwikkeling: de voorontwikkeling vereist fundamenteel onderzoek naar de markt, naar technische mogelijkheden en naar financiering inclusief een verkenning naar eventuele subsidietrajecten waar bij aangehaakt kan worden.

Take-off: dit is het stadium van valorisatie. De geplande ontwikkeling gaat de markt op en moet zich gaan bewijzen. Voor de financiering kan gebruik gemaakt worden van aanjaaggelden als clusterregelingen, structuurfondsen en subsidies.

Versnelling: het gebruik van een brandstof of techniek komt in een groeifase en er ontwikkelt zich een markt. Financiering vindt plaats via ‘venture capitalists’, privaat geld en fondsen van ontwikkelingsmaatschappijen, provincie en Rijk.

Stabilisatie: het gebruik van een brandstof of techniek komt in een volwassen fase: het kan op eigen benen staan. De markt en de banken zorgen voor de financiering.