Wat is De Groene Hub

De Groene Hub is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheden in de regio Arnhem Nijmegen. De 3 partijen werken samen aan de energietransitie van fossiele naar biobrandstoffen en aan een groene regionale economie.

Triple helix

Ondernemers, overheden en onderzoek – de triple helix – hebben elkaar hard nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Ondernemers willen duurzaam werken als de economische haalbaarheid helder is. Onderwijsinstellingen doen onderzoek en leveren kennis over nieuwe productietechnieken. En de overheden kunnen op elkaar afgestemde instrumenten inzetten om groene groei aan te jagen. Dat lukte goed bij de productie van groengas uit GFT. De concessie voor het openbaar vervoer fungeerde als instrument om beleidsdoelen te halen en werkte tegelijk als vliegwiel voor de regionale productie van groengas. Deze werkwijze kan ook succesvol zijn bij onder meer het elektrisch rijden, de waterstoftechnologie en schoon en slim goederenvervoer.

Kies het juiste schaalniveau

Bedrijfsbelangen, gemeentebelangen en regiobelangen kunnen botsen. Om optimale kansen te creëren voor het bedrijfsleven is het zaak het juiste schaalniveau te kiezen dat bij een specifieke ontwikkeling of innovatie past. Daarbij moet de overheid duidelijke keuzes maken en rekening houden met het feit dat sommige technieken langere tijd nodig hebben voordat ze voldoende levensvatbaar blijken.

Brussel en EU-subsidies

Het spreekt vanzelf dat de provincie, de stadsregio en de gemeenten hun beleidskeuzes en bijbehorende instrumenten goed op elkaar afstemmen. En datzelfde geldt voor de gang naar Brussel. Het vraagt nauwe samenwerking om in aanmerking te komen voor EU-subsidies. Dat gebeurt onder meer in DELaND: Decentrale EnergieLandschappen Nederland-Duitsland, een Euregionale denktank die zich inzet voor het beter ontsluiten van biomassa uit landschapsbeheer.