Disclaimer

De Groene Hub streeft ernaar u op deze website van correcte en actuele informatie te voorzien, maar kan niet garanderen dat de informatie in alle gevallen foutloos en/of actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website (inclusief rapporten en afbeeldingen) geen rechten worden ontleend. Evenmin is de Groene Hub aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Gebruikt materiaal

Op websites van de Groene Hub zijn beelden en teksten gebruikt die afkomstig zijn van het internet. De Groene Hub heeft de herkomst van deze beelden en teksten zorgvuldig geselecteerd. Mocht u desondanks van mening zijn dat bepaalde beelden of teksten op deze website oneigenlijk zijn gebruikt neemt u dan contact met ons op. Wij zullen indien blijkt dat inderdaad oneigenlijk gebruik is gemaakt van beeld- of tekstmateriaal onze website aanpassen.