ARN: van verwerken naar verwaarden

ARN exploiteert installaties voor de productie van energie door het verbranden van huishoudelijk en bedrijfsafval. Het was een klassiek afvalverwerkingsbedrijf, maar de focus komt meer en meer te liggen op het recyclen van afvalstoffen en de verbranding en vergisting van afval voor de productie van schone en duurzame energie. Afval is daarbij de plaatsvervangende brandstof voor fossiele brandstoffen als steenkool, olie en gas. Bij de verbranding komt stoom, elektriciteit, warmte, gas en CO2 vrij voor hergebruik.

Vergistingsinstallatie

ARN nam in 2012 een vergistingsinstallatie in gebruik. Directe aanleiding was de OV-concessie voor het openbaar vervoer in de regio, waarbij de vernieuwende eis werd gesteld om op niet op diesel te rijden. Een gegarandeerde afzet van het geproduceerde gas was de sleutel tot een rendabele business case. Voorheen werd alle GFT-afval gecomposteerd, maar nu gaat het de vergister in om er groengas van te maken. Van het digistaat wordt vervolgens compost gemaakt. De vergistingsinstallatie heeft een capaciteit van 40.000 ton GFT-afval per jaar, maar kan worden opgeschaald tot 70.000 ton.

Biogas

Bij het vergistingsproces van GFT-afval komt methaangas (=biogas) vrij. Het biogas wordt opgewerkt tot groengas en aan het netwerk geleverd. De Breng-bussen uit de regio tanken dit groengas bij het tankstation. Zeven kilo GFT levert 1 buskm brandstof op. Het gebruik van regionaal geproduceerd groengas als transportbrandstof voor het openbaar vervoer is uniek in Nederland.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Het vergisten van GFT-afval is duurder dan composteren. Milieu- en afvalsamenwerking regio Nijmegen (MARN) heeft bewust voor deze duurdere optie gekozen vanwege haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het Rijk verleende een SDE-subsidie voor een periode van 12 jaar voor deze vorm van duurzame gaslevering.

Resultaten

  • De verwerking van 40.000 ton regionaal GFT-afval
  • 2,5 miljoen m3 groengas beschikbaar voor regionaal busvervoer
  • 20.000 ton hoogwaardige compost
  • 2.500 ton zuivere CO2, geschikt voor de tuinbouw en levensmiddelenindustrie
  • Een enorme verlaging van circa 8.700.000 kg CO2 per jaar

Contact

ARN BV
Nieuwe Pieckelaan 1, 6551 DX Weurt
Gerard van Gorkum, algemeen directeur
T024 371 71 23
E info@arnbv.nl
I www.arnbv.nl

Projectupdate melden