Bio-refinery campus

Parenco onderzoekt samen met partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen de mogelijkheden om papiervezels voor andere doeleinden in te zetten dan voor de productie van papier. Bij het produceren van papier blijft een restslib over. Dit afvalslib gaat de verbrandingsinstallatie in. De nog in het slib aanwezige restvezels kunnen er met behulp van fysische en biologische processen uitgefilterd worden en via bioraffinage opgewaardeerd tot hernieuwbare grondstoffen. Onderzoek moet uitwijzen of het rendabel is om onder meer boterzuur en industriële suikers uit de restvezels te winnen.

EMT toont belangstelling voor bioraffinage

Diverse bedrijven uit de energie- en milieutechnologie in Oost-Gelderland tonen belangstelling voor het proces van bioraffinage, waarbij op basis van microbiologische omzettingen nieuwe producten ontstaan. Op dit moment zijn 4 business cases in de fase van onderzoek.

Potentiële business cases

Het bedrijf Opure (Ede) is geïnteresseerd in het maken van boterzuur uit de vezels in de afvalstroom. Daarmee kunnen biologisch afbreekbare plastics ontwikkeld worden. Dyadic (Wageningen) onderzoekt of het haalbaar is de restvezels te verwerken tot industriële suikers. MiCell Bioservices (Doetinchem) ziet kansen om de suikers om te zetten tot aminozuren. Han Biocentre (Nijmegen) wil uit de suikers bio-olie maken en gebruiken als grondstof voor alkalische harsen.

Verwachte resultaten

  • Opwaarderen van biobased reststromen (vezels) tot alternatieve grondstoffen als boterzuur en industriële suikers

Contact

Parenco B.V.
Raymond Jolink, plantmanager Parenco
Industrieterrein Veerweg 1
6871 AV Renkum
T 0317 36 19 11
E Info@parenco.com
I www.parenco.com

 

Projectupdate melden