Concessie openbaar opladen van elektrische voertuigen

De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft samen met de andere Gelderse regio’s en de provincie Gelderland een langjarige concessie aanbesteed voor het inrichten van oplaadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte. De concessie loopt 10 jaar. Uitgesplitst naar jaren gaat het om 3 jaar plaatsing en 7 jaar dienstverlening.

Elektrische auto’s

De oplaadpunten zijn bedoeld voor elektrische auto’s van particulieren en bedrijven die niet op eigen terrein kunnen opladen. In de concessie stellen de Gelderse regio’s de randvoorwaarden voor financiering, plaatsing, exploitatie, beheer en onderhoud. De concessie is in juni 2014 verleend aan Cofely Nederland. Vanaf dat moment kunnen gemeenten in Gelderland een contract sluiten met dit bedrijf. De eerste oplaadpalen worden in de 2e helft van 2014 geplaatst.

Stedelijk vervoer

Het aantal (hybride) elektrische auto’s in Nederland neemt in rap tempo toe. Elektrische auto’s zijn schoon en stil. Hun nog relatief korte actieradius maakt ze prima geschikt voor vervoer in de steden. De gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitrol van elektrisch vervoer door het aanbieden van voldoende oplaadpunten in de openbare ruimte.

Verwachte resultaten

  • Een goede infrastructuur van oplaadpunten stimuleert de keuze voor een e-voertuig
  • Elektrisch rijden is schoon en stil, waardoor de leefbaarheid in de steden toeneemt
  • De regio wordt minder afhankelijk van energie uit het buitenland
  • Nieuwe aandrijvingstechnieken stimuleren innovaties en economische ontwikkelingen in de regio

Contact

Theo Tijssen Klasen, projectleider Stadsregio Arnhem Nijmegen
T 06 445 90 610
E Ttijsse@destadsregio.nl
I www.destadsregio.nl

Links

Energie made in [Arnhem]
De stadsregio Arnhem Nijmegen
Provincie Gelderland
G32 (netwerk van 36 grote steden)
Formule-e-team
De Groene Kracht

Projectupdate melden