Duurzaam energiebedrijf Rheden

Van oudsher wordt snoeihout uit het landschap gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. De gemeente Rheden wil deze lokale keten in ere herstellen.

Houtige reststromen

De gemeente heeft plannen om een duurzaam energiebedrijf op te zetten. Houtige reststromen worden ingezameld en via een lokale biomassawerf geleverd aan kleinschalige installaties (houtketels < 5 MW). Het gaat daarbij om laagwaardig hout, zoals tak- en tophout, dat nu niet wordt benut. Doel is om te komen tot een economisch gezond, duurzaam energiebedrijf in de gemeente Rheden. Op deze manier zorgt het duurzaam energiebedrijf voor een vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een verlaging van de CO2-uitstoot.

Verwachte resultaten

  • Voorzien in de toenemende behoefte aan duurzame energie (vooral warmte)
  • Verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verlagen van de CO2-uitstoot
  • Extra mogelijkheid voor bos- en terreinbeheerders om onderbenutte stromen uit het landschap, soms een kostenpost, om te zetten naar een economische drager.
  • Bijdragen aan de instandhouding en het beheer van natuur en landschapselementen in de gemeente Rheden

Uitnodiging tot participatie

Aan het ontwikkelen en opzetten van lokale en regionale biomassaketens zitten onvermijdelijk nog een aantal onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten. Daarom wordt met dit project tegelijkertijd een innovatiekring opgezet met stakeholders uit de waardeketen voor hout. Stichting Dockt nodigt iedereen van harte uit om te participeren en kennis en ervaring te delen.

Projectupdate melden