E-FACTS Arnhem

Gemeente Arnhem ontwikkelt een EV-infra strategie om elektrisch vervoer in verschillende modaliteiten tot 2025 verder te laten groeien. Het doel van de gemeente is om het leefklimaat in de stad te verbeteren én om op termijn onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

In oktober 2013 is Arnhem, samen met Frankfurt en Stockholm, gestart met het Europese project E-FACTS. E-FACTS staat voor Electric Vehicles For Alternative Transport Systems. Arnhem ontvangt voor haar deelname aan dit project een subsidie van ongeveer € 200.000.

Voordelen van elektrisch rijden

  • elektrisch vervoer is goedkoop
  • minder uitstoot van schadelijke stoffen als CO2, fijnstof en stikstofoxiden
  • veilige, schone en aantrekkelijke steden
  • geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
  • de aandrijftechniek is een efficiënte omzetting van energie

Oplaadpalen

Punt van aandacht vormen de oplaadpalen. De stadsregio werkt met de 5 overige Gelderse regio’s en de provincie Gelderland aan een 10-jarige concessie voor plaatsing en exploitatie van e-laadpalen in de openbare ruimte. De laadpalen zijn een uitkomst voor elektrische auto’s van particulieren en bedrijven die niet op eigen terrein kunnen opladen.

Verwachte resultaten

Partners

In deze projecten werkt Arnhem nauw samen met de Stadsregio Arnhem Nijmegen en met de provincie Gelderland in het kader van haar energietransitieprogramma.

Projectupdate melden