Electrabel in 2016 duurzaam energiepark Nijmegen

Aan de monding van het Maas-Waalkanaal staat de Gelderland Centrale, de kolen-biomassacentrale van Nijmegen met een totaal vermogen van 590 MW. Als gevolg van het SER-akkoord moet de centrale waarschijnlijk in 2016 dicht. GDF Suez, eigenaar van de centrale, maakt plannen voor het terrein, waarbij duurzaamheid voorop staat.

Groene delta van Nijmegen

De provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid. De plannen van GDF Suez sluiten daar goed bij aan. Het terrein van de Gelderland centrale ligt strategisch gezien zeer goed. Direct aan de Waal, vlakbij een hoogspanningnet en dichtbij de stad. GDF Suez gelooft dat de locatie de potentie heeft om uit te groeien tot de groene delta van Nijmegen. De projecten zullen in nauwe samenwerking met de omgeving worden uitgevoerd.

Projecten

GDF Suez onderzoekt diverse projecten voor het terrein, zoals:

 • de aanleg van een zonnepark met 4.000 zonnepanelen: start bouw medio 2014
 • de bouw van een mobiel LNG-station voor trucks: start bouw medio 2014
 • de bouw van een mobiel LNG-station voor scheepvaart: start bouw medio 2014
 • de bouw van een aantal windmolens
 • levering van warmte aan het warmtenet door energie uit biomassa
 • de productie van groengas

Verwachte resultaten

 • De productie van diverse vormen van groene energie
 • Verlaging van de uitstoot van CO2
 • Het gebruik van LNG draagt bij aan het vergroenen van de ‘zwarte route’ (de Waal); LNG levert minder uitstoot van CO2, fijnstof, zwavel, NOx en geluidshinder op
 • Partnerships met bedrijven en particulieren om de projecten te realiseren
 • Duurzame werkgelegenheid

Contact

GFD Suez
Jeroen Schaafsma, vestigingsmanager
E Jeroen.schaafsma@gdfsuez.nl
I www.gdfsuez.nl
Twitter icoon

 

Projectupdate melden