Extra waterzuivering

Het waterschap Rijn en IJssel onderzoekt samen met WUR en Alterra de mogelijkheid om een nazuiveringstrap in te bouwen met onder meer mosselen en gele lis. Het rioolwater dat het waterschap na zuivering nu loost, zit nog vol met verontreiniging. Bijvoorbeeld resten van medicijnen, maar er zitten ook nog bruikbare stoffen in. Door bestaande technieken slim te koppelen en nieuwe te ontwikkelen, zijn veel van deze stoffen uit het water te winnen en geschikt te maken voor hergebruik.

Status: in onderzoek

Het project is nog in onderzoek. Partijen hebben een intentieverklaring ondertekend en naar verwachting zal de nazuiveringstrap in 2015 operationeel kunnen zijn.

Verwachte resultaten

  • Water dat geloosd wordt is schoner
  • Winning van herbruikbare stoffen
  • Hogere productie van biogas

Projectupdate melden