Grondstoffenrotonde

Er is winst te behalen door de waterzuiveringsinstallaties van Parenco en buurman Waterschap Vallei en Veluwe aan elkaar te koppelen. Deze koppeling moet leiden tot een efficiƫntere behandeling van het water, met name vanwege de temperatuurverschillen, en een hogere productie van biogas.

Groengas uit slib

Als tweede onderzoekt Parenco de mogelijkheid om slib uit de regio te gebruiken voor de eigen verbrandingsinstallatie. Op dit moment gebruikt Parenco hout en slib dat vrijkomt bij het produceren van papier als biomassa voor deze installatie. Met slibverwerkingsbedrijf GMB BioEnergie is overleg over de aanvoer van slib van andere waterschappen als verbrandingsproduct.

Verwachte resultaten

  • Uitwisseling van warmte
  • Hogere productie van groengas

Contact

Parenco B.V.
Raymond Jolink, plantmanager Parenco
Industrieterrein Veerweg 1
6871 AV Renkum
T 0317 36 19 11
E Info@parenco.com
I http://www.parenco.com/

Projectupdate melden