Lobby groengas

Mobiliteit speelt een grote rol in het vergroenen van onze economie. Rijden op groengas kan bovendien een forse bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit en klimaatdoelstellingen van de regio Arnhem Nijmegen. Groengas is de fase van ontwikkeling voorbij en staat als betrouwbare, toepasbare en kosteneffectieve techniek op het punt van doorbraak.

Gelijke fiscale behandeling

Mede vanuit De Groene Hub is een nationaal samenwerkingsverband gevormd om groengas op de landelijke agenda te zetten. Het Nederlandse fiscale beleid kent op dit moment een ongelijk speelveld voor de verschillende duurzame brandstoffen- en aandrijvingstechnieken. Het samenwerkingsverband voert een actieve lobby in Den Haag voor een fiscale behandeling van duurzame brandstoffen zoals groengas, op basis van well-to-wheel CO2-prestaties. Daardoor kunnen groengasvoertuigen bijvoorbeeld onder het tarief van 7% bijtelling vallen. En dat helpt de doorbraak van groengas in mobiliteit mogelijk te maken.

Economisch effect

Rijden op groengas levert een bijdrage aan de economie en de verduurzaming van Nederland. Voor de productie van groengas is op dit moment een SDE+ regeling beschikbaar. Het verder aanjagen van de groengasproductie is het meest effectief door deze in te zetten voor transport en die inzet op te schalen. Als de vraag naar groengas voldoende stijgt, kan de markt zichzelf overeind houden.

Verwachte resultaten

  • Doorbraak van groengas als bewezen en betrouwbare techniek
  • Rijden op groengas is fiscaal aantrekkelijk en doet recht aan de CO2-prestatie
  • Groengas wordt positief gewaardeerd in de beeldvorming van overheden, ondernemers en burgers
  • Stijgende productie, gekoppeld aan een toenemende gebruik van groengas door automobilisten

Samenwerkingsverband

De stadsregio voert de lobby voor groengasvoertuigen samen met andere regio’s en provincies en met de markt.Partners van het nationaal samenwerkingsverband zijn onder meer IPO, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Arnhem Nijmegen, de provincies Gelderland, Utrecht, Limburg, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel, Groen Gas Nederland en Groen Gas Mobiel.

Contact

Carol Werner
T 026 445 90 71 / 06 53 54 75 36
E Carol@werneradvies.nl
I www.werneradvies.nl

Downloads

Projectupdate melden