Trolley 2.0

Eind 2014 start de gemeente Arnhem met de “trolley 2.0”. Een pilot waarbij trolleybussen zonder bovenleiding rijden op accupakketten, maar tussendoor worden opgeladen door stroom af te nemen van de bestaande bovenleidingen. Vóór 2017 moeten er minimaal 2 en mogelijk 12 bussen in de Arnhemse dienstregeling zonder bovenleiding kunnen rijden. De nieuwe trolleybus zal gedeeltelijk onder de draad rijden en daarna tien kilometer buiten de draad, om vervolgens weer onder de draad op te laden.

Volledig elektrische busconcessie

In eerste instantie worden 18 m gelede trolleybussen ingezet. De ambitie is om op termijn ook 24 m dubbelgelede trolleybussen in te zetten. Uiteindelijk doel is om een volledige elektrische busconcessie te introduceren in Arnhem. Arnhem heeft met haar netwerk van 60 kilometer, waarmee in 1949 een begin werd gemaakt, het grootste trolleynetwerk van Noordwest-Europa.

Voordelen van trolley 2.0

  • geen uitstoot van luchtvervuilende stoffen
  • klimaatneutraal
  • stil
  • betrouwbaar, comfortabel en voldoende capaciteit
  • flexibel, doordat de bus ook buiten het leidingennetwerk kan doorrijden
  • betaalbaar

Bestaande infrastructuur

Steden die al een traminfrastructuur hebben, kunnen de ondergrondse infrastructuur vrij eenvoudig aanpassen om een bovenleidingloze trolleybus te laten rijden. De meeste kosten zitten namelijk in de aanleg van de ondergrondse infrastructuur. Een trolleybus is flexibeler en tien keer goedkoper dan de aanleg van een tramnetwerk.

Internationale interesse

Verschillende steden in binnen- en buitenland hebben interesse in de nieuwe techniek. In januari 2014 vond een internationaal trolleycongres in Arnhem plaats dat druk werd bezocht door geïnteresseerden uit West-Europese landen. Arnhem maakt zich samen met buitenlandse partners op voor een samenwerkingsproject om “trolley 2.0″ in te voeren.

Projectupdate melden