Vergistingsinstallatie BioEnergie Bergerden

Een vergistingsinstallatie op de glastuinbouwlocatie Bergerden gaat biomassa gecontroleerd vergisten, waarbij biogas vrijkomt. Dit biogas wordt via een aanvullend procedé opgewaardeerd tot groengas. Het levert als nevenproducten CO2 en mineralen als stikstof en fosfaten op.

Van biomassa tot energie

Als grondstoffen kiezen de initiatiefnemers van de vergister voor dierlijke mest, afkomstig uit de intensieve veeteelt. Daarmee levert de vergistingsinstallatie een bijdrage aan het terugdringen van het mestprobleem in Nederland. Een tweede grondstof is gras, afkomstig van bermonderhoud en uit de natuur. Ook andere biomassa is bruikbaar, zoals groen afval uit de (glas)tuinbouw.

Kringloopeconomie

Het gewonnen groengas vloeit naar het aardgasnetwerk van Liander in Huissen. De groencertificaten die dit oplevert komen beschikbaar voor het regionale openbaar vervoer. De vloeibare CO2 gaat via een vaste afnemer naar onder andere de glastuinders van Bergerden. CO2 is een organische bouwsteen voor de plantenteelt en daarom zeer welkom. Het herwonnen fosfaat gaat naar het buitenland. Meerdere kringloopketens worden zo gesloten: hergebruik van regionale biomassa, hergebruik van CO2 en hergebruik van meststoffen.

Verwachte resultaten

  • Verwerking van 72.000 ton regionaal beschikbare biomassa (mest, bermgras, tuinbouwafval)
  • Opbrengst van maximaal 7,2 miljoen m3 groengas per jaar, beschikbaar voor regionaal gebruik
  • Leveren van CO2 aan de tuinders
  • Energie-uitwisseling met de glastuinbouw (tweerichtingsverkeer)
  • Hergebruik van mineralen

Contact

BioEnergie Bergerden
Hoeve 18 6851 ES Huissen
T 06 12 74 16 54
Info@bioenergie.nu
I http://www.bioenergie.nu/

Ab Emmerzaal, directeur
T 06 53 33 75 68
E Emmerzaal.ab@planet.nl

Jan Willemsen, technisch manager
T 026 325 41 56 / 06 53 72 52 28
E jan@bioenergie.nu

Links

Glastuinbouwproject Bergerden
Greenport Arnhem Nijmegen
PPM Oost

Projectupdate melden