Verwerking biomassa tot biobrandstof

Topell Energy verwerkt biomassa tot biobrandstof via torrefactie. Deze nieuwe technologie betekent een doorbraak, omdat er tegen lage kosten een nieuwe biobrandstof wordt geproduceerd die qua eigenschappen vergelijkbaar is met steenkool. De recent gebouwde fabriek in Duiven is wereldwijd de eerste waar via torrefactie biobrandstof wordt gemaakt. Topell produceert op jaarbasis zo’n 60.000 ton duurzame brandstof en levert daarmee energie voor circa 42.000 huishoudens.

Torrefactie

Torrefactie is een technologie waarbij biomassa door verhitting zodanig wordt verwerkt dat het bruikbaar is als vaste biobrandstof. Topell gebruikt als biomassa houtachtige reststoffen uit bosbouw en landschapsonderhoud en laagwaardige reststoffen als grassen en maaisels. De brandstof is direct en op grote schaal te gebruiken in bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, zonder dat daar aanvullende investeringen voor nodig zijn. Dat maakt een transitie naar een duurzame energievoorziening betaalbaar en snel realiseerbaar.

Resultaten

  • Productie van 60.000 ton hoogwaardige en duurzame biobrandstof per jaar
  • Verbranding van biomassa is CO2-neutraal
  • Bij het proces vrijkomende CO2 wordt hergebruikt als brandstof voor de eigen fabriek
  • Transitie naar duurzame energievoorziening

Contact

Torrefaction Plant
Roelofshoeveweg 29, 6921 RH Duiven
T 070 362 69 21
E info@topellenergy.com
I www.Topellenergy.com

Projectupdate melden