Warmtenet naar Waalsprong en Waalfront

Afvalverwerker ARN in Nijmegen-West en Beuningen wordt de kachel van de Nijmeegse nieuwbouwwijken Waalsprong en Waalfront. Bij het verbranden van afval komt warmte vrij. Het merendeel van de (rest)warmte die resteert na het opwekken van elektriciteit verdween tot voor kort in de lucht. Vanaf 2015 wordt dit gebruikt voor duurzame regionale stadsverwarming.
Mogelijk dat ook bedrijven op het warmtenet aanhaken of dat het net uitbreidt richting Betuwe en Arnhem.

Kringloop van lokaal opgewekte warmte

ARN gaat warmte leveren aan circa 14.000 woningen. De warmte wordt gedistribueerd via een 6 km lang gesloten systeem van pijpleidingen. In de afvalcentrale wordt het water verwarmd, waarna het door de leiding naar de woonwijken gaat. Na gebruik door de huishoudens wordt het water weer teruggeleid naar ARN om opnieuw opgewarmd te worden. De kringloop van lokaal opgewekte warmte is een mooi voorbeeld van een smart grid. Het is een milieuvriendelijke energievoorziening.

NIJM-15147-Warmtenet-klein--¬Deel2ontwerpers

Status

ARN heeft een zeer lang (>30 jaar) contract gesloten met energieleverancier Nuon voor het leveren van de warmte. Verwachte datum van oplevering is 1 januari 2015. Het warmtenet loopt van ARN op bedrijventerrein Nijmegen-West en Beuningen onder het Maas-Waalkanaal en de Waal door naar een distributiepunt van Nuon. Die legt het warmtenet verder de wijken in en verrekent de in- en verkoop van warmte. De provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen geven financiële ondersteuning en maken het planologisch mogelijk. Nuon en Alliander dragen grotendeels de kosten voor de aanleg van het gehele net.

Verwachte resultaten

  • Warmte leveren aan 14.000 huishoudens in Waalfront en Waalsprong
  • ARN gaat mede door het warmtenet van 35% naar 100% energie-efficiency
  • 70% reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van huisverwarming via gasgestookte cv-ketels
  • Het warmtenet levert een bijdrage van 20 tot 25% aan de duurzaamheidsdoelstelling (energieneutraal in 2015) van Nijmegen

Contact

ARN BV
Nieuwe Pieckelaan 1 6551 DX Weurt
Gerard van Gorkum, algemeen directeur
T024 371 71 23
E info@arnbv.nl
I www.arnbv.nl

Projectupdate melden