Warmtenet

De woningen in Arnhem worden in de toekomst verwarmd met restwarmte uit de afval- en energiecentrale van AVR in Duiven. Deze centrale verwerkt huishoudelijk afval en bedrijfsafval. De warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces vormt nu al de bron voor de warmte in circa 10.000 huishoudens in Duiven en Westervoort. En binnenkort gaat deze warmte dus ook naar woningen in Arnhem.

NIJM-15147-Warmtenet-klein--¬Deel2ontwerpers

Cool Energy

Warmte is vooral nodig in de wintermaanden. Maar wat doe je met de restwarmte in de zomer? Die blijkt goed inzetbaar te zijn om kantoren en bedrijfspanden te koelen. Het omzetten van warmte in koelte verloopt via een energiezuinig proces van ‘sorption cooling’. Dit slimme procedé is ontwikkeld door het bedrijf SolabCool.

Status: in uitvoering

De koppelleiding van AVR in Duiven naar Arnhem wordt op dit moment aangelegd. Vanaf begin 2015 kan ARV warmte aan huishoudens in Arnhem leveren.

Verwachte resultaten

  • Leveren van warmte aan bedrijven en huishoudens in Arnhem
  • Leveren van koeling aan bedrijven en kantoren in de regio
  • Reductie in de uitstoot van CO2
  • Minder gebruik van fossiele brandstoffen

Contact

AVR Duiven
Rivierweg 20
6921 Duiven
T 0181 275 275
E info@avr.nl
I www.avr.nl

Projectupdate melden