CNG

CNG is compressed natural gas, oftewel aardgas onder druk. Het is als brandstof geschikt voor auto’s en de schoonste brandstof die er op dit moment te verkrijgen is. Wereldwijd rijden er inmiddels al zo’n 10 miljoen auto’s met een CNG-installatie rond. Deze auto’s zijn ook geschikt om op groengas te rijden. De chemische samenstelling van CNG en groengas is namelijk identiek. Groen gas kan in de regio zelf gemaakt worden. We zijn daarmee niet meer afhankelijk van andere leveranciers of internationale spelers.

Voordelen van rijden op CNG / groengas

Rijden op CNG / groengas betekent:

 • groengas is geen fossiele brandstof, maar een brandstof uit afvalstoffen, zoals GFT-afval
 • rijden op CNG / groengas is tot 40% voordeliger
 • CNG heeft ongeveer 20% minder uitstoot van CO2 vergeleken met benzine
 • groengas heeft tot 90% minder uitstoot van CO2 vergeleken met benzine
 • CNG / groengas heeft tot 95% minder NOx vergeleken met diesel
 • CNG / groengas heeft vrijwel geen uitstoot van fijnstof
 • minder geluidshinder; een auto op CNG of groengas rijdt stiller
 • tanken gaat net zo snel als benzine of diesel
 • subsidieregelingen maken de aanschaf van een groengasvoertuig nóg aantrekkelijker

Groei naar 1.600 auto’s in de regio

Het Rijk, de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen stimuleren het rijden op groengas. Onder andere via het aanbieden van voldoende vulpunten en een aanschafsubsidie voor voertuigen. De subsidie geldt voor onder meer personen- en bedrijfsauto’s en taxi’s voor leerlingenvervoer, maar ook voor vrachtwagens van de huisvuildiensten. De regio zet in op een groei van 250 in 2011 naar 1.600 auto’s met een CNG-installatie in 2015 en op de aanleg van 8 vulpunten.

Bekijk de subsidiemogelijkheden voor een voertuig op groengas.

Rekenmodellen

Er zijn 2 rekenmodellen beschikbaar waarmee snel duidelijk is of het financieel loont om een groengasauto aan te schaffen.

Waar kan ik CNG/groengas tanken?

In Nederland bieden al zo’n 130 tankstations CNG/groengas aan en dit aantal groeit rap. De tanklocaties liggen strategisch verspreid over het land en rond de grote steden. De regio Arnhem-Nijmegen telt er 3:

 • Nijmegen-CNG-net, Industrieweg 107/109, 6541 TV Nijmegen (24/7 open)
 • Nijmegen-Fuwell, Bijsterhuizen 11-01, 6546 AR Nijmegen (24/7 open)
 • Arnhem-Fuwell, IJsseloordweg 42, 6825 LE Arnhem, (24/7 open)

 

Links

Groengas Mobiel