Groengas

Groengas wordt gemaakt door vergisting van GFT-afval en ‘natte’ reststromen van biomassa. Dit levert biogas op dat vervolgens op aardgaskwaliteit wordt gebracht en daarna het reguliere aardgasnet in gaat. Op termijn wordt ook veel verwacht van de vergassing van ‘droge’ biomassa, zoals hout.

Hernieuwbare brandstof

Groengas is een uitermate geschikte brandstof voor bussen. Het is een hernieuwbare brandstof en het stoot bij gebruik nauwelijks CO2 uit. Dubbele milieuwinst dus. Het benutten van regionaal beschikbare duurzame biomassa voor groengas levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de biobased economy.

Voordelen van rijden op groengas

Mede vanuit De Groene Hub is er een actieve lobby opgezet richting het Rijk om het rijden op groen gas fiscaal hetzelfde te behandelen als elektrisch rijden. Het rijden op groengas heeft vele voordelen:

  • subsidieregelingen maken de aanschaf van een groengasvoertuig nóg aantrekkelijker
  • rijden op groengas is tot 40% voordeliger dan benzine
  • tot 90% minder uitstoot van CO2 vergeleken met benzine
  • 95% minder NOx vergeleken met diesel
  • vrijwel geen uitstoot van fijnstof
  • minder geluidshinder; een auto op CNG of groengas rijdt stiller
  • tanken gaat net zo snel als benzine of diesel
  • groengas is geen fossiele brandstof, maar een brandstof uit afvalstoffen, zoals GFT-afval

Sluitende kringloop van vraag en aanbod

In de regio is een sluitende kringloop tot stand gebracht door de regionale vraag naar groengas aan het regionale aanbod te koppelen via de schoonste ov-concessie van Nederland. Daardoor ontstond een sluitende business case. Door groengas juist in mobiliteit in te zetten bereiken we de grootste maatschappelijke én economische winst. De groengasproductie zorgt ervoor dat bedrijven de komende jaren naar schatting 50 tot 70 miljoen euro in de regio investeren.

14 miljoen m3 groengas per jaar

Groengas is het stadium van ontwikkeling voorbij. Het is een bewezen betrouwbare en grootschalig toepasbare techniek en het staat als autobrandstof op punt van doorbraak. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) streeft naar een jaarproductie van 3 miljard m3 groengas in 2030. De regio Arnhem-Nijmegen gaat daar een forse bijdrage aan leveren. De regio schroeft de groengasproductie stapsgewijs op van 2,5 miljoen naar minimaal 14 miljoen m3 in 2015. Aan de vraagkant zet de regio bovendien extra in op 1.600 groengasauto’s in 2014 en 8 groengasvulpunten.

Verwachte productie van groengas

Tabel potentieel productie groen gas
Van het geproduceerde groengas zal 11,5 miljoen m3 gebruikt worden door het openbaar vervoer. Het overige vervoer gebruikt 2,5 miljoen m3.

Downloads

Rekenmodel TCO grijs kenteken
Rekenmodel TCO geel kenteken

Projecten

WM_oplaadpaal_01

E-FACTS Arnhem

Gemeente Arnhem ontwikkelt een EV-infra strategie om elektrisch vervoer in verschillende modaliteiten tot 2025 verder te laten groeien. Het doel van de gemeente is om …

Hub: Arnhem

Groen gas auto

Lobby groengas

Mobiliteit speelt een grote rol in het vergroenen van onze economie. Rijden op groengas kan bovendien een forse bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit en …

Hub: Stadsregio

waterstofbus Hymove

HyMove; rijden op waterstof

Voor lokale en regionale overheden is het ontwikkelen van schoon en stil openbaar vervoer een topprioriteit. HyMove is een ambitieus project om ervaring op …

Hub: Arnhem

Petra van Stijn

Waterstoftankstation H2 Wave

Het eerste openbare waterstoftankstation in Nederland heeft gedraaid aan de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem. Inmiddels is de proef afgerond, maar het tankstation van ondernemer …

Hub: Arnhem

Productie van brandstofcellen

Nedstack fuell cell technology BV is een onafhankelijke fabrikant van proton exchange membrane (PEM) brandstofcellen. Het bedrijf is de grootste in Europa en een …

Hub: Arnhem