Waterstof

Onder het motto PowerToGas zet de EMT-sector in Arnhem in op waterstoftechnologie. Waterstof wordt gezien als een duurzame energiedrager en als de technologie van de toekomst. Het is te gebruiken in de industrie, maar ook als brandstof voor auto’s, bussen en vrachtwagens. De motor van de voertuigen worden daarvoor uitgerust met brandstofcellen. Waterstof verbrandt niet in de brandstofcellen, maar wordt elektrochemisch omgezet, waarbij energie vrijkomt.

Voordelen van rijden op waterstof

  • Waterstof is te maken van aardgas, biogas en van groene stroom uit wind en zon
  • Waterstof is van winning tot gebruik klimaatneutraal
  • Vervoer op waterstof kan in de toekomst qua kosten de concurrentie aan met diesel, groengas en elektrisch
  • Voertuigen op waterstof stoten geen CO2 en fijnstof uit
  • Vervoer op waterstof levert een bijdrage aan een schoon en stiller stedelijk leefmilieu

Bus op waterstof in Arnhem

Vervoer op waterstof (fuel cell electric vehicles) of op een combinatie van elektrisch en waterstof is een schone en klimaatneutrale manier van transport. De uitstoot van voertuigen op waterstof bestaat namelijk alleen uit waterdamp. Sinds enkele jaren rijdt een waterstof-elektrische bus in Arnhem. Ook een bestelauto en een race-auto op waterstof maken deel uit van het waterstofproject. De ervaringen tonen dat vervoer op waterstof qua techniek, actieradius en milieuprestaties in de toekomst goed kan concurreren met een bus op diesel of groengas en met de trolley.

Waterstoftankstation

Vlakbij Industriepark Kleefse Waard in Arnhem komt een waterstoftankstation waar de voertuigen kunnen tanken. Het eerste waterstofstation in Nederland werkt als een generator die aardgas of biogas omzet in zuivere waterstof. Het aanbieden van een goede infrastructuur om waterstof te kunnen tanken is een voorwaarde om het rijden via deze aandrijvingstechniek mogelijk te maken. Dan kan het aantal voertuigen op waterstof snel opschalen. Er is onderzoek gaande naar de mogelijkheid om het aantal bussen uit te breiden tot 5, als onderdeel van het project ZeroEmission.

Links

Hygear
Nedstack
Vebevansteijn
Energie Made in Arnhem