Groen produceren

Afval bestaat niet. Binnen een biobased of circulaire economie is het afval van de één de grondstof voor de ander. De biobased economy is de tegenhanger van een fossile based economy, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van fossiele – en dus eindige – brandstoffen en grondstoffen.

Energie- en Milieutechnologie

De snel groeiende sector Energie- en Milieutechnologie is onmisbaar bij het zoeken naar de juiste synergie tussen energietransitie en een biobased economy. In de bio-economie werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan nieuwe technologieën om ketens van productie en gebruik van hernieuwbare grondstoffen te ontwikkelen. De cyclus om reststoffen te gebruiken kan zich net zo lang herhalen totdat de kringloop van cradle-to-cradle is gesloten, of tot er uiteindelijk een onbruikbare reststof overblijft. Het vereist technologische innovatie én een lange adem.

Biomassa

De focus van De Groene Hub lag de afgelopen jaren vooral op het inzetten van reststromen biomassa als grondstof voor vergisting en de productie van groengas voor de regionale bussen. Nu richt het vizier zich steeds meer op andere toepassingen. Uit biomassa zijn via bioraffinage nog allerlei nuttige hernieuwbare grondstoffen te winnen. De verwachting is dat de vraag naar biomassa hierdoor zal stijgen. Mogelijk dat biomassa van buiten de regio nodig is om aan de toenemende vraag te voldoen.

Principe van cascaderen

Afval- of reststromen die tot enkele jaren geleden alleen nog bruikbaar waren om er biogas van te produceren vormen nu de grondstof voor nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld bioplastics. Dit is het principe van cascaderen: een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van reststromen. Steeds meer bedrijven kiezen bewust voor dit concept van afvalvrij ondernemen, waarbij ook nog steeds biogas wordt geproduceerd, maar meer als bijproduct. In onderstaande infographics is het principe weergegeven.

GroeneHub-cascaderen-def-Deel2ontwerpers

Meer weten?

Bekijk onderstaande infographics over de biobased economy:

Of ga naar het overzicht van alle bio-installaties in Nederland.

Projecten

Duiven vuilverbranding

Warmtenet

De woningen in Arnhem worden in de toekomst verwarmd met restwarmte uit de afval- en energiecentrale van AVR in Duiven. Deze centrale verwerkt huishoudelijk …

Hub: Duiven

Waterzuivering

Extra waterzuivering

Het waterschap Rijn en IJssel onderzoekt samen met WUR en Alterra de mogelijkheid om een nazuiveringstrap in te bouwen met onder meer mosselen en …

Hub: Duiven

Parenco

Grondstoffenrotonde

Er is winst te behalen door de waterzuiveringsinstallaties van Parenco en buurman Waterschap Vallei en Veluwe aan elkaar te koppelen. Deze koppeling moet leiden …

Hub: Renkum

Papierpulp

Bio-refinery campus

Parenco onderzoekt samen met partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen de mogelijkheden om papiervezels voor andere doeleinden in te zetten dan voor de productie …

Hub: Renkum

Topell Duiven

Verwerking biomassa tot biobrandstof

Topell Energy verwerkt biomassa tot biobrandstof via torrefactie. Deze nieuwe technologie betekent een doorbraak, omdat er tegen lage kosten een nieuwe biobrandstof wordt geproduceerd …

Hub: Duiven

Vuilniswagen Sita

Afvalmanagement

Sita Recycling verzorgt de inzameling, het transport en de verwerking van afval. Afval biedt kansen. Het bevat namelijk veel waardevolle grondstoffen die teruggewonnen kunnen …

Hub: Duiven

BioEnergie Bergerden

Vergistingsinstallatie BioEnergie Bergerden

Een vergistingsinstallatie op de glastuinbouwlocatie Bergerden gaat biomassa gecontroleerd vergisten, waarbij biogas vrijkomt. Dit biogas wordt via een aanvullend procedé opgewaardeerd tot groengas. Het …

Hub: Bergerden

Warmtenet

Regionaal warmtenet

Nuon levert duurzame stadswarmte aan woningen en bedrijven in Arnhem Centrum, Presikhaaf en Schuytgraaf. De warmte komt nu nog van de warmtekrachtcentrale op het …

Hub: Arnhem

Waterstofbus

Waterstoftechnologie

HyGear is een clean-tech bedrijf dat zich onder meer focust op on site waterstofproductie. Het Arnhemse HyGear ontwerpt en levert waterstofgeneratoren die aardgas of …

Hub: Arnhem