Groen gas

Groengas wordt gemaakt door vergisting van GFT-afval en ‘natte’ reststromen van biomassa. Dit levert biogas op dat vervolgens op aardgaskwaliteit wordt gebracht en daarna het reguliere aardgasnet in gaat. Op termijn wordt ook veel verwacht van de vergassing van ‘droge’ biomassa, zoals hout. Groengas is een uitermate geschikte brandstof voor bussen. Het is een hernieuwbare brandstof en het stoot bij gebruik nauwelijks CO2 uit. Dubbele milieuwinst dus. Het benutten van regionaal beschikbare duurzame biomassa voor groengas levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de biobased economy.

Sluitende kringloop van vraag en aanbod

In de regio is een sluitende kringloop tot stand gebracht door de regionale vraag naar groengas aan het regionale aanbod te koppelen via de schoonste ov-concessie van Nederland. Daardoor ontstond een sluitende business case. Door groengas juist in mobiliteit in te zetten bereiken we de grootste maatschappelijke én economische winst. De groengasproductie zorgt ervoor dat bedrijven de komende jaren naar schatting 50 tot 70 miljoen euro in de regio investeren.

14 miljoen m3 groengas per jaar

Groengas is het stadium van ontwikkeling voorbij. Het is een bewezen betrouwbare en grootschalig toepasbare techniek en het staat als autobrandstof op punt van doorbraak. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) streeft naar een jaarproductie van 3 miljard m3 groengas in 2030. De regio Arnhem-Nijmegen gaat daar een forse bijdrage aan leveren. De regio schroeft de groengasproductie stapsgewijs op van 2,5 miljoen naar minimaal 14 miljoen m3 in 2015. Aan de vraagkant zet de regio bovendien extra in op 1.600 groengasauto’s in 2014 en 8 groengasvulpunten.

Verwachte productie van groengas

Tabel potentieel productie groen gas