De concessie 2013-2023

De stadsregio greep het instrument van de ov-concessie aan om een groener openbaar vervoer te krijgen. De stadsregio verbond een probleem (de luchtproblematiek) en een actuele overheidsopgave (de concessie) met een inspirerende visie op circulaire economie en onafhankelijkheid qua energievoorziening.

Drijfveren

De drijfveren achter de groene concessie waren helder:

  • kosten: de hele OV-concessie past binnen het beschikbare budget
  • kwaliteit: de bussen en treinen rijden op tijd en bieden voldoende comfort
  • kwantiteit: de dienstregeling blijft ten minste zoals hij is
  • klimaatneutraal: de CO2-uitstoot moet fors naar beneden
  • zelfvoorzienend: het busvervoer moet minder afhankelijk worden van externe energievoorziening

Uniek proces van aanbesteding

Het proces van aanbesteding was even uniek als de uitkomst. Ambtenaren en adviseurs van de stadsregio werkten 3 jaar lang samen met de vervoersmarkt en andere partijen aan een gedegen programma van eisen. Het speciaal ontworpen onafhankelijke en transparante rekenmodel ‘De Groene Cockpit’ toonde dat een totale vergroening van de concessie technisch en financieel haalbaar was binnen de beschikbare budgetten voor het openbaar vervoer. Het bestuur van de stadsregio durfde het aan om de vereiste uitstootreductie van CO2 en het gebruik van een niet-fossiele brandstof als extra eisen in de aanbesteding op te nemen. Daarmee zou het hele ov in één klap naar 100% groen gaan.

Professioneel opdrachtgever

Een vergroening van de concessie bleek mogelijk binnen het gestelde budget. De vraag was of het ook voor de markt een reële eis was. Onafhankelijke experts berekenden de business case over de gehele gunningsperiode van 10 jaar. De berekeningen toonden aan dat een bedrijf de gevraagde diensten met voldoende armslag binnen het gestelde budget kon leveren. Door niet alle risico’s aan de markt over te laten, maar ze goed in te schatten en er voldoende budget voor vrij te maken toonde de stadsregio zich een professioneel opdrachtgever.

Gunning van de concessie

De stadsregio had het lef beleid te formuleren en dat beleid om te zetten in de praktijk. Daarvoor gebruikte ze het instrument dat ze tot haar beschikking had: de concessie. De concessie is in 2012 gegund aan Connexxion, met Hermes als uitvoerende werkmaatschappij. De vervoerder is verantwoordelijk voor alle busvervoer in de 20 gemeenten van de stadsregio en voor het treinvervoer tussen Arnhem en Doetinchem.