Bundelen van goederen

Winkels moeten bevoorraad worden en particulieren willen hun aankopen snel thuis bezorgd krijgen. Slim bundelen betekent een reductie van transport en is economisch dus interessant. Vrachtwagens kunnen hun goederen aanleveren bij overslagpunten – hubs – aan de rand van de stad. De chauffeurs hoeven daardoor zelf de binnenstad niet meer in en kunnen ook nog eens de spits mijden. De innovatieve vervoerder kiest daarom steeds vaker voor LZV’s, lange zware vrachtwagens, voor het vervoer over de lange afstanden naar de hubs.

GroeneHub-BundelenHub-Deel2ontwerpers

Efficiënt transport

In de hubs worden de goederen gebundeld en een efficiënt vervolgtransport gekozen. Kleinere en schonere vrachtwagens, maar ook elektrische scooters en (e-)fietsen brengen de goederen in de binnenstad naar hun plaats van bestemming. Deze schone vervoerders krijgen als beloning bepaalde privileges, zoals de mogelijkheid om de winkels in het centrum gedurende ruimere venstertijden en in de dagrand te bevoorraden.

Voordelen van bundelen

  • Economisch gewin: minder km’s, minder files, minder brandstofgebruik
  • Betere bereikbaarheid van de regio en de steden
  • Veilige, schone en aantrekkelijke steden
  • Minder uitstoot van schadelijke stoffen als CO2, fijnstof en stikstofoxiden
  • Efficiënte en hoge betrouwbaarheid van het aanleveren van goederen
  • Winkeliers krijgen minder leveranciers aan de deur
  • Meer regie voor de klant