Scheepvaart

De regio Arnhem-Nijmegen ligt strategisch tussen de Randstad en het Duitse Ruhrgebied. De binnenvaart over de Waal en de Rijn levert een behoorlijke bijdrage aan het goederenvervoer in de regio. Een rol die economisch verder uitgebuit kan worden door goed samen te werken in de hele logistieke keten, slimme IT-oplossingen te ontwikkelen en te investeren in schone brandstoftechnologieën.

Subsidie voor schone scheepvaart

De binnenvaart is per vervoerde ton de zuinigste en meest CO2-arme wijze van vervoer. De uitstoot van vervuilende stoffen is echter relatief groot. De scheepvaart zorgt daarmee voor een behoorlijk milieuknelpunt in de regio. In 2014 is een subsidie ‘Schone Scheepvaart’ beschikbaar om de binnenvaart te verduurzamen. Hiermee worden meerdere innovatieve projecten ondersteund. De stadsregio daagt alle spelers binnen de scheepvaart uit met innovatieve maatregelen en oplossingen te komen.

Verwachte resultaten

Investeringen in schone scheepvaart moeten leiden tot:

  • duurzame scheepvaart
  • minder uitstoot van NO2 (stikstofdioxide) en fijnstof (PM)
  • betere concurrentiepositie van de binnenvaart ten opzichte van het wegvervoer
  • een grotere economische rol in goederenvervoer

Kijk voor details over de subsidiemogelijkheden op de website van de Groene Kracht.