Stadsdistributie

De consument van nu koopt steeds minder producten in de winkels, maar kiest steeds vaker voor het gemak van bestellen via internet. De transportritten in de stad zijn erg dure kilometers voor de vervoerder. Het is tijdrovend, kostbaar en vervuilend. Bovendien beperken milieuzones, venstertijden en andere restricties in de binnensteden de mogelijkheden voor vrachtverkeer. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om de laatste kilometers over te laten aan een specialist. Die kiest of goederen per kleine vrachtwagen, scooter of de fiets bezorgd worden.

GroeneHub-stadvervoer-Deel2ontwerpers

Voordelen van duurzame stadsdistributie

Stadsdistributie is prettig voor de winkeliers, de klanten en de leveranciers. De binnensteden worden schoner, leefbaarder en beter bereikbaar. Stedelijke distributie betekent:

  • economisch gewin: minder km’s, minder files
  • betere bereikbaarheid van de regio en de steden
  • veilige, schone en aantrekkelijke steden
  • minder uitstoot van schadelijke stoffen als CO2, fijnstof en stikstofoxiden
  • efficiënt en hoge betrouwbaarheid van het aanleveren van goederen
  • winkeliers krijgen minder leveranciers aan de deur
  • meer regie voor de klant

Rekenmodel voor de last mile

Connekt biedt een rekenmodel aan waarmee ondernemers snel kunnen berekenen of het aantrekkelijk is de eindbezorging van goederen over te laten aan anderen. Bereken de last mile.