Regelingen

MIA-regeling

Bedrijven kunnen gebruik maken van de MIA- of Vamil-regeling. Dankzij deze regelingen is de aanschaf van milieuvriendelijke voer- en vaartuigen deels aftrekbaar.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aftrekposten voor mobiliteit staan onder hoofdstuk 3.

Legenda bij de Milieulijst Uitleg letters A t/m G

A = 27% MIA + Vamil
B = 13,5% MIA + Vamil
C = alleen Vamil
D = alleen 27% MIA
E = alleen 13,5% MIA
F = 36% MIA + Vamil
G = alleen 36% MIA