Resultaten duurzame mobiliteit 2014

Samen met onze partners in de stadsregio Arnhem Nijmegen werken we aan doorbraken in de groene economie. Lees hieronder welke resultaten we afgelopen jaar hebben bereikt in de duurzame mobiliteit.

Start Trolley 2.0

Er zijn kansen om de Arnhemse trolleybussen ook buiten de bovenleiding elektrisch te laten doorrijden. Het Nijmeegse bedrijf EL-KW gaat deze e-bussen bouwen. Er is internationale aandacht voor deze innovatieve aanpak in het stedelijk openbaar vervoer. Ook wordt een projectgroep opgericht met Nederlandse en Duitse steden en bedrijven om een Interreg Va aanvraag in te dienen.

Twee pilots waterstof in OV concessie

In 2014 zijn twee pilots aangevraagd voor de toepassing van waterstof technologie. Het Ministerie van I&M heeft € 850.000,- beschikbaar gesteld voor een proef met twee bussen in een consortium van vervoerder Connexxion, VDL en E-traction. Daarnaast heeft de provincie Gelderland € 760.000,- beschikbaar gesteld voor een proef met twee bussen van het Arnhemse bedrijf Hymove en vervoerder Syntus. Er komt een opgewaardeerd waterstof tankstation in Arnhem. De regio wordt daarmee een van de landelijke hoofdlocaties voor waterstofontwikkeling. Het Ministerie van I&M heeft De Groene Hub gevraagd kennisplatform te worden op het gebied van waterstof, en onderdeel te worden van een nationaal waterstof platform. Dit moet leiden tot een Green Deal waterstof die de introductie van waterstof helpt versnellen.

Gelderse concessie laadpalen voor elektrische voertuigen

Op 18 juni 2014 is de concessie voor openbaar opladen elektrische voertuigen definitief gegund aan bedrijf Cofely.  De aanbesteding voor alle Gelderse gemeenten  is onder leiding van de Stadsregio Arnhem Nijmegen succesvol afgerond. De projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende regio’s en de gemeenten Nijmegen en Arnhem, heeft een Gelders Loket opgericht  om gemeenten te helpen met de uitrol van de laadinfrastructuur en het uitproberen van verschillende innovaties met Gelderse bedrijven op dit gebied. De gemeente Arnhem is actief  in onder meer ‘E-facts’, een Europees project met Frankfurt en Stockholm.

Lobby groen gas

De mixed strategy, waaronder groen gas, heeft een plaats heeft gekregen in de Visie en het Actieplan Duurzame Brandstoffenmix, dat het ministerie van I&M als onderdeel van het SER-Energieakkoord heeft opgesteld. Dit is het resultaat van de gezamenlijke ‘groen gas’-lobby van onder meer IPO, Stadsregio Haaglanden, de provincies Gelderland, Utrecht, Limburg, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, Groen Gas Nederland en Groen Gas Mobiel. De Groene Hub heeft samen met deze collega-overheden een bijdrage geleverd in dialoog met landelijke en regionale  NGO’s om knelpunten over de inzet van hernieuwbaar gas bij OV-concessies en taxicontracten op te heffen.
De activiteiten van de Stichting Groen Gas Nederland (GGNL) voor de landelijke lobby en voor de ondersteuning van regionale productie worden voortgezet in 2015 én 2016. Daarmee is het Stadsregionale voorbeeldproject De Groene Hub voor stimulering van groen gas als het ware opgeschaald naar landelijk niveau.
In de OV-concessie van de provincie Limburg is mede door kennisoverdracht en lobby vanuit De Groene Hub een gunningscriterium voor reductie van CO2 toegevoegd in de aanbesteding.