Vijf Hubs

In de regio zijn vijf concentraties van projecten te vinden, te weten Bergerden (A), Kleefse waard Arnhem (B), Innofase Duiven (C), Nijmegen-West-Beuningen (D) en Renkum (E). Deze vijf concentraties noemen we ‘Hubs’. Informatie over de verschillende hubs en bedrijven en projecten in deze hubs kunt u in de linkerkolom selecteren. Lang niet alle projecten zijn aan 1 specifieke geografische locatie te binden, maar ze opereren regiobreed. Deze projecten presenteren we onder de hub Stadsregio.
Op de regiokaart hieronder zijn de vijf hubs aangegeven.

GroeneHub-plattegrond-Deel2ontwerpers