Bergerden

Enkele Betuwse ondernemers ontwikkelen samen met specialistische bedrijven en steun van de provincie Gelderland een vergistingsinstallatie voor biomassa in het moderne tuinbouwgebied Bergerden. De initiatiefnemers gebruiken bermgras, dierlijke mest en tuinbouwafval als grondstof. Deze biomassa wordt via een proces van natte vergisting omgezet in biogas, wat wordt opgewerkt tot groengas. Bij dit proces komt bruikbare CO2 vrij en mineralen als fosfaat. Het verwachte energierendement van de installatie is hoger dan 75%.

Vergisting van bermgras, mest en tuinafval

De vergistingsinstallatie BioEnergie Bergerden komt op een strategische locatie tussen de steden Arnhem en Nijmegen. Bermgras vanuit de hele regio kan gebruikt worden als biomassa voor de vergister. De locatie ligt ook gunstig tussen twee veedichte gebieden (Oost-Brabant en de Achterhoek), beide met een mestoverschot. Dierlijke mest is een tweede grondstof voor de vergister. De positie dicht bij de tuinders maakt het mogelijk tuinafval als biomassa te gebruiken en gewonnen producten als CO2 terug te leveren.

Status: in ontwikkeling

Begin 2014 zijn de benodigde contracten afgesloten. Vóór medio 2014 zal naar verwachting ook de financiering rond zijn. Dan kan de bouw van de vergistingsinstallatie in Bergerden starten. Volgens de huidige planning zal de vergister begin 2015 gaan draaien. Daarmee wordt een lang traject van volhardend plannen maken en ontwikkelen voltooid, want de eerste ideeën voor de vergistingsinstallatie stammen uit 2005. De grond op de geplande locatie is al enige jaren in bezit en in 2011 ontving het plan een subsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE+).

Projecten