Innofase Duiven

Het industriegebied in Duiven ontwikkelt zich snel tot een van de meest duurzame bedrijventerreinen van Nederland. Het biedt ruimte aan zware industrie en afvalverwerkende bedrijven in de milieubelastende categorieën 4 en 5. Ondernemers zien kansen en mogelijkheden om samen te werken op het gebied van energie, water, afval, grondstoffen en logistiek. Centrale thema’s zijn cascaderen en het opwekken van duurzame energie. Synergie tussen bedrijven is daarbij uitgangpunt: de output van het ene bedrijf is de input voor een ander.

Cascaderen

Bedrijven op Innofase kiezen bewust voor het concept van afvalvrij ondernemen. Afvalstromen die tot enkele jaren geleden de vergister in zouden gaan om er biogas van te produceren vormen nu de grondstof voor nieuwe producten. Innofase werkt volgens het principe van cascaderen: een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van reststromen.

Duurzaam terreinbeheer

Bedrijven op Innofase Duiven werken onder meer aan:

5 hectare zonnepanelen

Een recent plan om in de eigen energie- en warmteproductie te voorzien is de aanleg van circa 5 hectare zonnepanelen, verdeeld over 3 locaties.

Links

InnoFase Synergiepark

Projecten

Duiven vuilverbranding

Warmtenet

De woningen in Arnhem worden in de toekomst verwarmd met restwarmte uit de afval- en energiecentrale van AVR in Duiven. Deze centrale verwerkt huishoudelijk …

Waterzuivering

Extra waterzuivering

Het waterschap Rijn en IJssel onderzoekt samen met WUR en Alterra de mogelijkheid om een nazuiveringstrap in te bouwen met onder meer mosselen en …

Vuilniswagen Sita

Afvalmanagement

Sita Recycling verzorgt de inzameling, het transport en de verwerking van afval. Afval biedt kansen. Het bevat namelijk veel waardevolle grondstoffen die teruggewonnen kunnen …