Nijmegen-West en Beuningen

Aan de rand van Nijmegen ligt bedrijventerrein Nijmegen-West en Beuningen met onder andere afvalverwerker en energieproducent ARN, de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland en de Nijmeegse energiecentrale van GFD Suez.

Bedrijfsinnovaties

Verschillende bedrijfsinnovaties en projecten op bedrijventerrein Nijmegen-West en Beuningen vallen onder de paraplu van De Groene Hub. Zoals:

Status

Afvalverwerker ARN is vol in bedrijf met de levering van groengas aan het net, waar onder andere de Brengbussen op rijden. Het warmtenet richting Waalsprong en Waalfront wordt aangelegd en is in 2015 operationeel. De locatie van Electrabel is in 2016 omgebouwd tot duurzaam energiepark.

Projecten