Renkum

Papier en bio-economie in Renkum

Parenco in Renkum is een ruim 100 jaar oude papierfabriek die eind 2012 H2 Equity Partners als nieuwe eigenaar heeft gekregen. Parenco maakt magazine papier, gebaseerd op 100% gerecycled oud papier. Het productieproces is energie-intensief. Als de fabriek op volle sterkte draait, gebruikt het net zoveel energie als de hele stad Arnhem. Het bedrijf beschikt over een eigen biomassaketel, waarvoor een SDE+subsidie is toegekend. Bijna de volledige hoeveelheid (98%) aan benodigde brandstof voor deze ketel komt van biomassa, waarvan 60% uit de eigen pulpproductie komt.

Biorefinery campus en grondstoffenrotonde

Parenco onderzoekt alternatieve mogelijkheden voor het herwaarderen van vezels en voor het benutten van de beschikbare ruimte op het terrein. De Stadsregio Arnhem Nijmegen kende de fabriek in totaal een half miljoen euro subsidie toe voor 2 beloftevolle en innovatieve projecten die Parenco een economisch gezonde toekomst in de bio-economie kunnen bezorgen. De projecten zijn:

Status: in onderzoek

Parenco werkt in een consortium van bedrijven en kennisinstellingen en met ondersteuning van ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en de gemeente Renkum 4 potentiële business cases uit voor de bio-refinery campus. Ook de grondstoffenrotonde bevindt zich nog in het stadium van onderzoek. De uitkomsten worden eind 2014 verwacht. Dan is duidelijk welke business cases rendabel en opschaalbaar zijn. De Europese subsidies van het innovatieprogramma ‘Horizon 2020’ bieden hierbij extra perspectief.

Projecten

Parenco

Grondstoffenrotonde

Er is winst te behalen door de waterzuiveringsinstallaties van Parenco en buurman Waterschap Vallei en Veluwe aan elkaar te koppelen. Deze koppeling moet leiden …

Papierpulp

Bio-refinery campus

Parenco onderzoekt samen met partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen de mogelijkheden om papiervezels voor andere doeleinden in te zetten dan voor de productie …